4. ročník

4. ročník konference Komunikace a vědění se uskuteční dne 1. 10. 2020 v prostorách KFI FF ZČU a online. Tento ročník tematicky navazuje na předchozí ročník orientovaný na problematiku komunikace a vědění v 16. – 18. století. 

Cílem setkání je:

  • prohloubit diskuzi o významu a podobě intelektuálních a korespondenčních sítí a vědeckých společností
  • akcentovat propojení vědění a umění v určitém období
  • prozkoumat a kriticky zhodnotit metody používané pro zkoumání komunikace a vědění v konkrétním období

Realizace konference je podpořena projektem SVK-2020-008.